L-Theanine, de natuurlijke rustgever! (2024)

L-Theanine, de natuurlijke rustgever! (1)Uit theebladeren gehaald, is er nu het natuurlijke middel 'L-Theanine'. Thee is na water de meest gedronken drank ter wereld. Het heeft in het geval van groene thee een bijzonder goede invloed op onze slaap, ons stressniveau en de rust. L-Theanine zit in groene thee, je wordt er niet suf of moe van door het te nemen. Het maakt je geest helder, niet voor niks drinken monniken deze thee elke dag. Maar om de hoeveelheid L-Theanine te behalen die jou de rust kan geven moet je toch minstens een paar koppen groene thee tot je nemen.

Wat is Theanine?

Theanine is een klein aminozuur, ons lichaam is er bekend mee. Aminozuren zijn bouwstenen van lichaamseigen moleculen, zoals de eiwitten. Theanine lijkt qua structuur op Glutamine , een belangrijke neurotransmitter in onze hersenen. Ook GABA is een soortgelijke neurotransmitter.

Theanine het supplement

Een alternatief voor drie maal daags veel groene thee drinken is het supplement 'L-Theanine'. Het brengt je tot rust en reduceert stress, maar het is ook goed om voor het slapen gaan te nemen.

Wat doet Theanine?

 • Het zorgt ervoor dat je beter inslaapt en doorslaapt.
 • Het helpt je om beter te presteren bij intellectuele uitdagingen.
 • Het vermindert de moeheid na inspanning.
 • Het laat je ontspannen en het vermindert stress, gespannenheid en angst.
 • Het ondersteunt je immuunsysteem.
 • Het helpt tegen invloed van giftige toxines.
 • Het leidt tot betere sportieve prestaties.
 • Het is zeer waardevol bij ADHD, angst & paniek, depressies en schizofrenie.

Is het ook bewezen?

Slaapdeskundigen hebben een studie gedaan naar Theanine. Theanine bleek in hun studie beter dan benzodiazepine, een op Valium lijkende stof. Er werd in deze studie gekeken naar angst en het angst verminderend effect van Theanine
Er werd vergeleken tussen Theanine (200mg) en een benzodiazepine (Alprazolam, 1 mg) bij zestien gezonde vrijwilligers. Het bleek dat alleen de Theanine effect had op ontspanning voordat de angst opgewekt werd. Alprazolam had geen enkel effect op de angst.

Theanine heeft daarentegen ook een duidelijk en meetbaar effect op de hersenactiviteiten die er spelen. Het bleek de vrijwilligers in een relaxerende staat te brengen, er waren meer alfa-golven meetbaar). Zij kregen in dit geval 50mg Theanine wat gelijk is aan 2.5 koppen zwarte/groene thee of ze kregen een placebo.

Theanine is vrij veel al onderzocht, en beslist nog niet genoeg onder de aandacht gekomen, het heeft zulke wonderbaarlijke effecten op het stressniveau, de angst, depressie en zelfs ADHD. Het is een natuurlijk middel wat voor veel mensen zeer aantrekkelijk zal zijn. Het maakt je niet alleen rustig, maar ook helder. Het zorgt voor een goede concentratie op moeilijke leertaken zonder dat de stress toeslaat, dit is in studies gebleken, precies goed voor de student hedendaags.

Uniek, simpel is dit aminozuur, dure slaapmiddelen en benzodiazepines zijn niet meer nodig. Door deze middelen krijg je vaak een kater of een versuft gevoel, en maakt je ook nog eens verslaafd: Dat is nu verleden tijd!

Theanine & ADHD

Overactieve type mensen vinden erg veel baat bij Theanine, dit bleek uit klinisch onderzoek in 2011. Vooral bij kinderen is het slim om eerst de Theanine uit te proberen voordat er naar de Ritalin pot wordt gegrepen. De gekozen dosering van 4 maal daags 100 milligram, de kinderen waren tussen de acht en twaalf jaar oud. De conclusie van de onderzoekers was:
This study demonstrates that 400 mg daily of L-theanine is safe and effective in improving some aspects of sleep quality in boys diagnosed with ADHD. Since sleep problems are a common co-morbidity associated with ADHD, and because disturbed sleep may be linked etiologically to this disorder, L-theanine may represent a safe and important adjunctive therapy in childhood ADHD.

Advies met kopen

Het advies is om L-Theanine te kopen in de meest pure vorm zonder chemische vulstoffen zoals magnesium stearaat.

Lees verder

 • Hersenen en angst
 • Hersenen en het vermogen tot verandering
 • Wat is Gamma-Aminoboterzuur?

© 2015 - 2024 Ince, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.

Gerelateerde artikelen

L-Theanine, de natuurlijke rustgever! (2)Afslanken door theeThee bevat van nature stoffen die helpen bij het afslanken. Dit dieet dient ervoor dat je in een respectievelijke korte…

L-Theanine, de natuurlijke rustgever! (3)Matcha thee: bereiding, gezondheid en variatiesMatcha thee wint in Nederland aan populariteit. Dit fel groene poeder is afkomstig uit Japan en China en wordt gebruikt…

L-Theanine, de natuurlijke rustgever! (4)Suntheanine: werkt kalmerend maar houdt toch alertSuntheanine is een door Taiyo ontwikkelde organische vorm van het aminozuur L-theanine. De kracht van suntheanine zit he…

L-Theanine, de natuurlijke rustgever! (5)Matcha - Japans superpoederMatcha poeder is een Japans product en werd vroeger gebruikt als medicijn. Tegenwoordig wordt het gebruikt als culinaire…

L-Theanine, de natuurlijke rustgever! (6)Voetreflextherapie, als onderdeel van onze verzorgingVoetreflextherapie, voetreflexzonetherapie of voetreflexmassage, het zijn allemaal andere woorden voor een beproefde the…

L-Theanine, de natuurlijke rustgever! (7)De krachtige, reinigende werking van citroenolieDe citroen is een gele citrusvrucht die citroenzuur bevat en daardoor een zeer zure smaak heeft. Deze vrucht bevat veel…

Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Edgar181, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • http://christiengezondheid.webklik.nl/page/algemene-informatie-over-l-theanine
 • http://www.iocob.nl
 • http://www.researchgate.net
L-Theanine, de natuurlijke rustgever! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5990

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.