L-Theanine de werking, dosering, ervaringen en voordelen. (2024)

Snelle vraag: welke nootropic helpt al veel mensen met hun hersengezondheid zonder dat ze het zelf weten?

L-theanine! L-theanine is te vinden in groene en zwarte thee dat dagelijks door veel mensen wordt gedronken.

Vanwege zijn invloed op concentratie, stress, hersengezondheid, cognitieve functies en slaap, is dit buitengewone aminozuur uitgebreid onderzocht door wetenschappers.

Je kunt l-theanine dus gebruiken om je hersengezondheid te verbeteren. In dit blog gaan we dieper in op de effecten van l-theanine, wat onderzoekers erover te zeggen hebben en hoe het jouw gezondheid kan helpen.

Maar wat is l-theanine precies?

L-theanine is een natuurlijk voorkomend aminozuur dat in 1949 voor het eerst door Japanse wetenschappers in groene thee werd gevonden. Hoewel je aminozuren misschien als de bouwstenen van het lichaam beschouwt, is l-theanine alles behalve een simpele bouwsteen voor je lichaam.

Zoals ik eerder had aangegeven valt l-theanine natuurlijk te halen groene en zwarte thee, maar wist je dat sommige paddenstoelen ook l-theanine bevatten.

L-theanine kan invloed hebben op sommige hormonen in je brein. Deze hormonen zijn dopamine en serotonine, die weer invloed hebben op je slaap, emoties, cortisol (stresshormoon) en stemming.

L-Theanine de werking, dosering, ervaringen en voordelen. (1)

Wat is de werking van l-theanine?

Wanneer je l-theanine binnenkrijgt uit thee, als los supplement of bijvoorbeeld een nootropic stack, wordt het opgenomen in je bloedstroom en komt het uiteindelijk bij je brein terecht.

Verschillende afgeronde en hedendaagse onderzoeken tonen aan dat l-theanine de volgende effecten op je lichaam kan hebben:

  • Verhoogde dopamine en serotonine levels
  • Werking als een antioxidant
  • Bescherming van je brein

Dat klinkt misschien wel interessant, maar wat doen deze effecten precies met je lichaam vraag je je misschien af?

Geen zorgen, we gaan het nu verder hebben over waarom jij l-theanine in je leven wilt!

5 ervaringen en voordelen van l-theanine

1. Het helpt bij concentratie en mentale helderheid.

Onderzoek toont aan dat l-theanine het geheime stofje in thee is waardoor cafeïne zich anders gedraagt dan wanneer je cafeïne uit koffie neemt. Met andere woorden, l-theanine heeft een direct effect op de effecten van cafeïne.

Een studie ontdekte bijvoorbeeld dat, omdat l-theanine ontspannend is en cafeïne stimulerend, ze elkaars effecten gedeeltelijk compenseren. Aan de andere kant kunnen cafeïne en l-theanine worden gecombineerd om de cognitieve prestaties effectiever te verbeteren dan alleen cafeïne, vooral in grote doseringen. Door l-theanine samen met cafeïne te gebruiken krijg je de rust en kalmte van l-theanine en de energie en oplettendheid van cafeïne. Ik vertel je graag meer over l-theanine en cafeïne in een ander blog.

Bovendien toont een elektro-encefalogram onderzoek aan dat 50-200 mg l-theanine, alleen of in combinatie met koffie, de alfa hersengolven activiteit bevordert. Alfa hersengolven worden over het algemeen geproduceerd tijdens een staat van ontspanning. Je hersenen hoeven zich niet intens op iets te concentreren tijdens de productie van alfa*golven. Zo worden deze toestanden in verband gebracht met minder stress, minder angst en een betere concentratie.

L-Theanine de werking, dosering, ervaringen en voordelen. (2)

2. Zorgt voor een goede stress bestendigheid

Talrijke onderzoeken geven aan dat het regelmatig innemen van l-theanine een gezonde reactie op stressvolle gebeurtenissen ondersteunt. L-theanine stimuleert kalmte en helpt bij het onder controle houden van een gezonde bloeddruk bij mensen die doorgaans slecht reageerden op stress. In een ander onderzoek leek 200 milligram l-theanine de kalmte te bevorderen, zowel tijdens als na lastige taken. De effecten waren vooral het grootst op mensen die al gevoeliger waren voor stress.

Deze resultaten kunnen van toepassing zijn op de meeste mensen, niet alleen op mensen die veel stress hebben, aangezien ander onderzoek vergelijkbare resultaten heeft gevonden in populaties zoals gezonde volwassenen en studenten.

3. Ondersteunt de gezondheid van je brein

In tegenstelling tot de meeste supplementen doorbreekt l-theanine de bloed-hersenbarrière. Dit kan leiden tot meerdere gezondheidsvoordelen voor je brein. Dit zijn enkele effecten die je daardoor kan verwachten:

  • Neurogenese (maken en repareren van neuronen)
  • Stikstofmonoxide niveaus stijgen, wat neuronen beschermt en neurotransmitter niveaus stabiliseert
  • Anti neurogiftige effecten

Naast de voordelen zoals rust in je hoofd en minder stress kan het dus ook gezondheidsvoordelen hebben voor je brein.

4. Kalmte zonder vermoeid te raken

Veel supplementen die goed zijn tegen stress en onrustigheid hebben als bijwerking dat ze je vermoeid kunnen maken. L-theanine geeft je rust zonder je vermoeid te maken. Dit is één van mijn persoonlijke beste voordelen van l-theanine. L-theanine kan om die reden heel de dag door gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het sporten in combinatie met cafeïne of een pre workout. Zo heb je rust in je hoofd samen met mentale energie. Of denk bijvoorbeeld aan een lange vergadering. Je wilt wel oplettend zijn maar natuurlijk niet in kakken.

L-Theanine de werking, dosering, ervaringen en voordelen. (3)

5. Verbeterde slaap

Het laatste voordeel van dit blog gaat een beetje in strijd met punt 4. L-theanine op zichzelf maakt je lichaam niet vermoeid maar geeft je wel meer rust in je hoofd. Als je met een leeg hoofd zonder stress probeert te slapen gaat dat dus makkelijker.

L-theanine kan dus ook als slaapmiddel worden gebruikt. De Journal of the American College of Nutrition heeft hier meerdere onderzoeken in gedaan. Een Japans onderzoek toonde aan dat de slaapkwaliteit van mannen werd verbeterd door een uur voor het slapengaan 200 mg L-theanine te consumeren.

L-theanine bijwerkingen

Het gebruik van L-theanine wordt meestal als veilig beschouwd. Het is niet in verband gebracht met ernstige negatieve gevolgen. Laten we, om te verduidelijken wat deze beschrijving betekent, het woord 'negatieve' nader onderzoeken.

Bijwerkingen worden gedefinieerd als 'schadelijk'. Er zal een notitie zijn als een medicijn of voedingssupplement "schade veroorzaakt". Een "ernstige bijwerking" wordt verder beschreven als alles wat een risico op overlijden met zich meebrengt, kan leiden tot de dood of een langdurige of ernstige handicap kan veroorzaken. Denk aan leverfalen, levensbedreigende allergische reacties en onregelmatige hartslagen. Gelukkig heeft l-theanine geen ernstige bijwerkingen.

L-theanine kopen en dosering

Een normale dosering van l-theanine varieert tussen de 50 tot 200 milligram. In een normaal glas groene thee zit bijvoorbeeld 25 milligram maar 8 glazen thee drinken om aan de 200 milligram te komen is best veel. Gelukkig kan je l-theanine nu ook gemakkelijk in supplementenvorm krijgen. Zo zijn er verschillende merken die het als poeder, capsule of in een stack verkopen. Shop nu onze supplementen GABA & L-theanine of Neuro Nootropics om zelf achter de vele voordelen van l-theanine te komen.

Conclusie

L-theanine is een sterke nootropic dat bovenaan de lijst van veel nootropic gebruikers staat. Dat allemaal met een hele goede redenering. De voordelen van l-theanine worden goed onderbouwd door vele studies en het resultaat is zelf goed te merken. L-theanine kan dus een goed effect hebben op je cognitieve functies zonder nare bijwerkingen.

Ben jij nog op zoek naar een veilig, bewezen supplement tegen stress en onrust in je hoofd? Dan kan l-theanine de oplossing zijn. Wil je al deze voordelen plus nog meer cognitieve boosters? Dan kunnen onze supplementen GABA & L-theanine. en Neuro Nootropics voor jou al helemaal de perfecte oplossing zijn.

L-Theanine de werking, dosering, ervaringen en voordelen. (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 5972

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.